Het College wil door met plan Wognum Noord

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik een concept raadsbesluit is voorgelegd aan de gemeenteraad met het verzoek om in te stemmen met woningbouw verder te gaan aan de noordkant van Wognum.

Komende donderdag 6 juli 2023 mogen wij als ontwikkelingscombinatie een presentatie geven aan de gemeenteraad over ons plan van circa 640 woningen dat gefaseerd op onze locatie Wognum Noord gerealiseerd kan worden. Hiervan kunnen dan jaarlijks minimaal 20 koopwoningen voor starters in het betaalbare segment worden ontwikkeld en gebouwd.

Het College wil door met Wognum Noord (plan de Commandeur)
Bij u is de locatie aan de noordkant van Wognum, bekend onder de naam plan de Commandeur. Vanaf nu wordt gesproken over plan Wognum Noord. De gemeente Medemblik heeft een grondige vergelijking van verschillende gebiedsontwikkelingen in Wognum uitgevoerd. Op basis daarvan hebben zij aangegeven om verder door te willen met de planontwikkeling van deze locatie. Wognum Noord is een ontwikkeling van combinatie USP Vastgoed, Kuin Vastgoed Ontwikkeling, Klok Groep en VBM Ontwikkeling, de gezamenlijke eigenaren van plangebied Wognum Noord.

Een entree om trots op te zijn
De nieuwe wijk Wognum Noord geeft Wognum “smoel”. Een prachtig aanzien met veel water, groen en markante gebouwen in een langschappelijke setting met natuurlijke randen. Langs de grens met de Nieuweweg en AC de Graafweg is een groenzone voorzien met daar waar nodig een verhoging met mogelijk een doorzichtig geluidsscherm. Door een zachte overgang naar het dorpslint krijgt de wijk langs de Westeinderweg/Kerkstraat een kleinschalig karakter. Een nieuwe duurzame woonwijk met ruimte voor verschillende voorzieningen zoals natuur en recreatie. Er is uiteraard ook veel aandacht voor klimaatadaptie, natuur inclusiviteit en duurzaamheid.

De centrumvoorzieningen van Wognum zijn vanuit de nieuwe wijk met de fiets en te voet goed te bereiken. Zo komt er onder andere een fietsverbindingen die aansluit op de Westeinderweg/Kerkstraat en een aansluiting op het fietspad langs de N241 (A.C. de Graafweg). Er komt een uitstekende ontsluiting voor autoverkeer op een nog nieuw aan te leggen verbinding met de Nieuweweg. Deze ontsluiting wordt tijdens de aanleg van de wijk ook gebruikt voor het bouwverkeer, waardoor er nagenoeg geen verkeersdruk komt te liggen op het bestaande wegennet van Wognum. Tevens wordt het plan ontsloten op de Westeinderweg/Kerkstraat. Een zo mogelijk directe aansluiting op de A.C. de Graafweg is een prachtige kans om ook van die zijde van Wognum te ontsluiten en van verkeer te ontlasten.

Inwoners van Wognum krijgen voorrang
Het plan bestaat uit circa 640 woningen waarvan de eerste 233 woningen tot en met 2029 gerealiseerd worden. In ieder geval worden er jaarlijks minimaal 20 koopwoningen ontwikkeld in het betaalbare segment voor starters uit Wognum. In de periode na 2029 zal worden gekeken naar welk woningtype op dat moment veel vraag is. Nu zijn dat vooral betaalbare koopwoningen voor onder meer starters, jonge gezinnen en senioren. Voor de sociale woningen in het plan gaan wij een samenwerking aan met een woningbouwcoöperatie.

Hoe nu verder
Zoals aangegeven mogen wij komende donderdagavond onze plannen aan de gemeenteraad van Medemblik presenteren. Wij laten dan een uitwerking van ons plan voor Wognum Noord zien. Hierbij geven wij een visie op de indeling en de potentie van het gebied. Maar ook geven wij een toelichting op de verkeers- en bodemonderzoeken die wij al ten behoeve van Wognum Noord hebben laten uitvoeren.

Een definitief eindbeeld is nog niet te schetsen. Dit gebeurt pas wanneer, binnen het gemeentelijk besluitvormingsproces, de uitgangpunten voor de ontwikkeling verder zijn vastgelegd. Ook vinden wij het belangrijk om in dit proces de toekomstige bewoners, huidige omwonenden en andere belanghebbenden te betrekken en hun ideeën te vernemen.

Wel is duidelijk dat Wognum Noord op korte termijn een aantal unieke mogelijkheden biedt om aan de wenselijke en noodzakelijke kwalitatieve uitbreiding van de woningvoorraad voor de kern Wognum te voldoen.

Zodra er weer nieuwe ontwikkelingen zijn, stellen wij u hier uiteraard weer van op de hoogte.