Wognum Noord gepresenteerd aan de Gemeenteraad

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik heeft aangegeven een start te willen maken met een mogelijke woningbouwontwikkeling in Wognum Noord. Donderdagavond 6 juli jl. hebben USP Vastgoed, Kuin Vastgoedontwikkeling, KlokGroep en VBM Ontwikkeling de gebiedsontwikkeling van Wognum Noord gepresenteerd aan de Gemeenteraad van Medemblik.

Het College heeft een concept raadsbesluit voorgelegd aan de Gemeenteraad met het verzoek om het college opdracht te geven over een mogelijke ontwikkeling van de locatie Wognum Noord A/B  mogelijk aangevuld met C) in gesprek te gaan met de ontwikkelende partijen en een kaderstellende notitie ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. Tijdens de vergadering van 6 juli jl. kregen de initiatiefnemers van woningbouwontwikkelingen in Wognum de kans om hun plan te presenteren aan de Gemeenteraad.

 

Woningbouwplan Wognum Noord biedt op korte termijn een aantal unieke mogelijkheden om aan de wenselijke en noodzakelijke kwaliteit van de uitbreiding te voldoen. De nieuwe woonwijk geeft de noordentree van Wognum een aantrekkelijke uitstraling, met veel water, groen en markante gebouwen in een landschappelijke setting met natuurlijke randen. De locatie Wognum Noord biedt mogelijkheden om te ontwikkelen waar vraag naar is. Op dit moment zijn dat betaalbare woningen voor starters en senioren.

De Gemeenteraad is overwegend positief over plan Wognum Noord en het merendeel van de fracties is dan ook voorstander van deze locatie voor uitbreiding van het dorp. Donderdag 13 juli wordt in de gemeenteraadsvergadering de definitieve keuze kenbaar gemaakt.
Wij houden u hiervan als ook over de vervolgstappen op de hoogte!

Benieuwd naar de stukken die wij hebben gepresenteerd?

Via onderstaande link kunt u de presentatie en het boekje van Vollmer en Partners (stedenbouwkundige) van de gebiedsontwikkeling Wognum Noord downloaden. Ook zijn de stukken van de website www.planwognumnoord.nl te downloaden. Tevens hebben wij het krantenartikel uit het NHD d.d. 7 juli jl. toegevoegd.